Konin – gotycki kościół z elementami baroku z XIV w .- TV „Zakochaj się w Polsce”

Konin – gotycki kościół  z elementami baroku z XIV w .- TV „Zakochaj się w Polsce”

kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie  to budowla trójnawowa z 1338 r  wybudowana w stylu barokowym z elementami baroku . Jest to budynek sakralny o układzie bazylikowym – wybudowany z cegły i z Błoków kamiennych w dolnych partiach   . Świątynia wewnątrz posiada rożne sklepienia  :

  • siatkowe – w prezbiterium   .
  • gwiaździste – w nawach
  • krzyżowo – żebrowe – w kaplicy

 

W wyposażeniu kościoła znajduje się  neogotycki ołtarz główny  .W renesansowej kaplicy znajduje się  rokokowy ołtarz ,

W nawach bocznych znajdują się  dwa barokowe ołtarze z XVIII w.   W prezbiterium  na ścianie bocznej znajduje się   wczesnobarokowy ( z XVI w ) nagrobek Marszalka  koronnego i starosty  w pozycji leżącej w zbroi rycerskiej

Na ścianach bocznych znajduje się malowidła – twarze świętych  ( św Kazimierz , św Kinga , św Jadwiga ) .

Polichromie i witraże w kościele wykonał Eligiusz Niewiadomski .

 

Kościół pw. św. Bartłomieja w Koninie  „grał” w programie TV „Zakochaj się w Polsce” –  prowadzenie  Tomka  Bednarka

 

Kościół pw. św. Bartłomieja znajduje się  w Koninie przy ul Kościelnej – tuz przy ratuszu i rynku miasta

Z zewnątrz kościół wygląda jak przeciętny tego typu budynek sakralny ,natomiast  środek to  „wybuch NIEBA „ .

Wyposażenie kościoła  , sklepienia  oraz zastosowane kolory w tym kościele sprawiają  niesamowite i niezapomniane wrażenie   Tego nie posiada niejedna bazylika i nie jedna katedra .

 

 

Leave a Reply