Historyczne miejsca w Polsce

GNIEZNO

Pierwsza stolica Polski. W połowie X wieku powstał tutaj gród, który stanowił główną siedzibę rodu Piastów. Po otrzymaniu chrztu, Mieszko I wybudował tu również pierwszą świątynię chrześcijańską w naszym kraju. W roku 1000 w Gnieźnie miał miejsce słynny I zjazd gnieźnieński, na którym to niemiecki cesarz Otton III dokonał symbolicznej koronacji Bolesława Chrobrego. 25 lat później, w miejscowej katedrze nastąpiła koronacja Bolesława Chrobrego, który stał się pierwszym królem w historii naszego kraju. W Gnieźnie szczególnie warto odwiedzić Archikatedrę, która była miejscem wielu koronacji polskich królów.
Kraków

historyczna stolica Polski. Kraków jest bez wątpienia jednym z najważniejszych miast, której zachowało się wiele ważnych zabytków pochodzących z epoki średniowiecza. Kraków stanowi jeden z najpopularniejszych punktów odwiedzin zagranicznych i polskich turystów. Można tu podziwiać najstarszy w Polsce i jeden z najstarszych w Europie uniwersytetów, Zamek królewski na Wawelu, Kościół Mariacki oraz wiele innych ważnych zabytków. Kraków jako jedno z niewielu polskich dużych miast, uniknął poważniejszych zniszczeń w czasie II wojny światowej.

GRUNWALD 

 

Grunwald to patriotyczne ukoronowanie Polskości .GRUNWALD to podwaliny upadku państwa zakonnego. Każdy Polski patriota powinien być pod Grunwaldem, by oddać hold tym, którzy walczyli z pierwszym okupantem.

Westerplatte
Westerplatte stanowi miejsce, które na stałe zapisało się w polskiej historii i kulturze. Tygodniowa obrona polskiego garnizonu przed przeważającymi wojskami niemieckimi, urosła z czasem do legendy. Westerplatte stanowi obecnie pomnik historii, w którym można zobaczyć między innymi ruiny wojskowych koszar, bunkrów oraz okazały pomnik, przy którym zawsze rozpoczynają się ogólnopolskie uroczystości upamiętniające rozpoczęcie II wojny światowej.
Gdańsk 
W sierpniu 1980 roku w gdańskiej stoczni dochodzi do słynnego strajku, który zapoczątkował powolny upadek PRL-u oraz w konsekwencji całego Bloku Wschodniego. Strajk robotników pod przywództwem Lecha Wałęsy doprowadził do zwrócenia oczu całego świata na Gdańsk. Strajk zakończył się sukcesem Solidarności, która została oficjalnie zarejestrowana jako wolny związek zawodowy, zrzeszający ponad 10 milionów pracowników z całego kraju. Do dziś, Stocznia Gdańska wraz z Solidarnością stanowią jeden z najbardziej znanych symboli Polski w świecie.

 

Poznan

II .

10 najstarszych budowli w Polsce 

 

Kraków- zamek Królewski na Wawelu

 

Zamku Królewskiego na Wawelu – został zbudowany około XI wieku i stanowił pierwszą siedzibę władców Polski. Zamek ma charakter wieloepokowy – choć pierwsze szczątki budowli stwierdza się w nim z okresu XI wieku, to stale były dobudowywane jego kolejne elementy. Obecnie Zamek stanowi jeden z najciekawszych i najbardziej tłumnie odwiedzanych muzeów w Polsce, jest doskonale restaurowany i w dużej części poświęcony na zwiedzanie. Budowle murowane w Polsce zachowały się w różnym stanie. Niektóre, regularnie niszczone i odbudowywane liczą sobie juz po 800-900 lat, inne, nieco starsze funkcjonują już tylko jako ruiny czy wręcz wykopaliska. Wciąż jednak stanowią bogate źródło wiedzy archeologicznej i historycznej. Najstarsze polskie budynki to głownie budowle sakralne – z militarnych niewiele zostało ze względu na ich przeznaczenie, a mieszkalne nie nadają się już do użytku. Warto odwiedzać różne stare budowle w całej Polsce, których jest tysiące, by powoli odkrywac historię swojego kraju na bazie wiedzy zdobytej o tych budowlach. Większośc z nich, oprócz ciekawej historii powstania i funkcjonowania, ma także swoje legendy, charakterystyczne dla miejsca i nierzadko mroczne.

 

Zamek Piastowski w Legnicy

Zamek Piastowski w Legnicy to budowla potężna, postawiona w drugiej połowie XII wieku. Była to pierwsza murowana warownia na polskich ziemiach, wzniesiona na grodzie Trzebowian, dawnych mieszkańców obecnej Legnicy. Zamek był aż do XIII wieku główną siedzibą władców Śląska. Przetrwał pożar, obronę przed Mongołami, II wojnę światową. Na nowo odbudowywany cieszy oczy turystów aż po dzisiejsze czasy, zachwycając swoją siłą. Jak każdy taki budynek ma swoje mroczne historie, legendy, widział już wiele historii i wiele udało mu się przetrwać.

Warszawa – Archikatedra Jana Chrzciciela

Archikatedra Jana Chrzciciela w Warszawie to miejsce niezwykle ważne dla historyków, architektów i wszystkich Polaków. Początkowo w miejscu, gdzie stoi, była drewniana zamkowa kaplica. W roku 1390 wybudowano na jej miejscu kościół murowany. Stał się on bardzo ważnym obiektem w Warszawie – miejscem ślubów władców Polski, koronowań, tutaj zaprzysięgano Konstytucję 3 maja. Budowla była wielokrotnie odbudowywana, obecnie stanowi budowlę na wzór gotyku nadwiślanego i wciąż jest jednym z najważniejszych kościołów w Warszawie, a nawet w Polsce.

Zamek w Pęzinie

Zamek w Pęzinie został wzniesiony około 1400 roku. To przepiękna, staroświecka budowla o prostym i surowym charakterze. W jego skład wchodzi mur obwodowy, brama, część mieszkalna oraz wieża. Około roku 1600 zamek przebudowano w stylu renesansowym, przechodził on z rąk do rąk, aż od 1966 stał się własnością prywatną. Początkowo budowla miała charakter militarny, później również administracyjny i stanowiła siedzibę ziemian, ale pełniła także funkcję klasztoru joannitów. Nie jest to najbardziej popularny zamek w Polsce, ale z pewnością jeden z najciekawszych.

 

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu znany jest z organizowanych tu co roku turniejów rycerskich. Jest to ciekawa, ogromna budowla wybudowana około XIII wieku. Zamek miał sprawować funkcje sakralno-obronne. Było to również ogromne, doskonale wyposażone mieszkanie dla mnichów krzyżackich. Jak niemal każda średniowieczna budowla, również Zamek ma swoje mroczne tajemnice – w jego podziemiach skrywał się pozbawiony okien loch dla więźniów. Biada temu, kto się tam dostawał. Obecnie sprawuje on funkcje muzealne, mieści się tu również ciekawy hotel.

Zamek Krzyżacki w Chełmnie

Zamek Krzyżacki w Chełmnie powstał w początku XIII wieku. Pełnił on funkcje mieszkalno-sakralne, gdyż przylegały do niego domy zakonne oraz kaplica. Zamek pełnił też funkcję zakonu cysterskiego, a także w późniejszych czasach innych zakonów. Do czasów dzisiejszych nie przetrwał już cały kompleks zamku, gotycki wystrój budowli został również nieco zachwiany, mimo to jest to jeden z najciekawszych zabytków Polski

POZNAŃ

Kościół św. Jana Jerozolimskiego za murami w Poznaniu to jeden z przykładów budowli sakralnych powstałych w okresie późnoromańskim, do czasów dzisiejszych pełniących funkcję sakralną – obecnie jako kościół parafialny. Jest to jeden z pierwszych kościołów ceglanych wybudowanych w Polsce. Choć budowla powstała w XI wieku i miała wówczas charakter romański, to po pożarze w XV wieku przebudowano ją na wzór budowli gotyckich. W XX wieku rozpoczęto prace mające na celu przywrócenie kościołowi jego pierwotnego, romańskiego charakteru.

 Wieża Donżon w Lublinie 

Wieża Donżon w Lublinie to jeden z zabytków XII-wiecznych na planie Rotundy, od niedawna udostępnionych do zwiedzania. Wieża mieści się na Placu Zamkowym w otoczeniu zabytkowych, lecz dużo młodszych kamienic i Zamku Królewskiego. Powstała jako budynek obronno-mieszkalny. Wieża w XIX wieku pełniła funkcję więzienia, wraz z przylegającym do niej obiektem budowlanym. Jest to iście mroczna budowla murowana, z niewielkimi okienkami i niewieloma detalami architektonicznymi, kóre zachowały się do dzisiejszych czasów.

Opactwo Cystersów w Lubiążu

Opactwo Cystersów w Lubiążu to kompleks budynków sakralno-mieszkalnych dla dawnych mnichów. Powstał w 1150 roku wybudowany rękami mnichów cystersów. Klasztor w Lubiążu był ważnym ośrodkiem kulturalnym. Obecnie jest to jeden z największych zabytków tej klasy w Europie. Przechodził już wiele – w czasach wojen był miejscem produkcji rakiet, szpitalem psychiatrycznym, znajdują się w nim nagrobki pierwszych Piastów, mumie mnichów, którzy tam żyli. Ze względu na jego wielkość i bogactwo historyczne jest to zabytek warty odwiedzenia

  Rotunda św. Gotarda w Strzelinie

Jako jedną z najstarszych budowli w Polsce jest Rotunda św. Gotarda w Strzelinie. Jest to budynek na planie rotundy zbudowany około 1140 roku. To budowla z łamanego granitu, o średnicy 6,5 metra. W okresie gotyku dobudowano do niej maleńki kościółek i dzwonnicę. Przez wiele lat Rotunda służyła właśnie jako dzwonnica. W obecnej chwili budynek nie jest zachowany w zbyt dobrym stanie, choć nadal można odwiedzać zarówno jego, jak i kościółek. Choć nie jest już miejscem zbyt okazałym ani funkcjonalnym, wciąż stanowi dobry obiekt badań dla historyków i architektów, w końcu ma niemal dziewięćset lat!

 

 

 

strona caly czas w budowie